Disclaimer

Op het gebruik van www.jullie-ceremoniespreker.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en
deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Jullie ceremoniespreker streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat Jullie ceremoniespreker niet in voor de
volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Jullie ceremoniespreker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Jullie ceremoniespreker en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Jullie ceremoniespreker garandeert niet dat e-mails die aan Jullie ceremoniespreker worden verzonden tijdig worden ontvangen of verwerkt omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Jullie ceremoniespreker te communiceren accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Jullie ceremoniespreker heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Jullie ceremoniespreker aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Jullie ceremoniespreker zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Jullie ceremoniespreker daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.